МЕНИ
Насловна » Документа » Јавне набавке
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Јавне набавке

Јавна набавка добара – сетвеног репроматеријала за јесењу сетву 2015. године,семенска пшеница - ЈН бр. 4/2015

pdf Позив за подношење понуде

docКонкурсна документација за јавну набавку број 4/2015

docИзмене и допуне конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – сетвеног репроматеријала за јесењу сетву 2015. године, минерално ђубриво - ЈН бр. 3/2015

pdf Позив за подношење понуде

pdfКонкурсна документација за јавну набавку број 3/2015

pdfОдлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – услуге штампања и испоруке публикација - ЈН бр. 13/2015

pdf Позив за подношење понуде

pdfКонкурсна документација за јавну набавку број 13/2015

pdf Измене и допуне конкурсне документације

docКонкурсна документација са изменама

docОбавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Први одговор-додатно појашњење

pdf Други одговор-додатно појашњење

pdf Трећи одговор-додатно појашњење

pdf Четврти одговор-додатно појашњење

docОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

docОбавештење о обустави поступка

Јавна набавка добара - пољопривредне машине и опрема, у оквиру реализације пројекта ИПА 2012, подршка унапређењу животних услова повратника и затварању колективних центара, ЈН број 11/2015

pdf Позив за подношење понуде

pdfКонкурсна документација

pdf06-11 Први одговор на питања у вези КД за ЈН 11_2015

pdf Други одговор- додатно појашњење на питања у вези јавне набавке ЈН 11/2015

pdf Tpeћи одговор- додатно појашњење на питања у вези јавне набавке ЈН 11/2015

docОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

docОбавештење о закљученом уговору

docОбавештење о закљученом уговору за партију 3-каце

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

docОбавештење о закљученом уговору за партију 1-Пољопривредне машине

Набавка добара – Рачунарска опрема (хардвер)

docОбавештење о покретању поступка

docКонкурсна документација

docОдлука о додели уговора - Рачунарска опрема

docОбавестење о закљученом уговору - Рачунарска опрема

Обавештење о обустави поступка јавне набавке услуга- закуп пословног простора у Краљеву ЈН 10/2015.

docОбавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке добара - горива за потребе Канцеларије за КиМ Партија 1-безин европремијум БМБ 95 ЈН 1/2015 одн. ЦЈН 5/2014

docОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору- Услуге организовања службених путовања у земљи и иностранству

docОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - Стратегија комуникације на друштвеним мрежама

pdfОбавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке је набавка услуга- закуп пословног простора у Краљеву, назив и ознака из Општег речника набавки- 70220000- услуга давања других некретнина у закуп осим стамбених

docЈавни позив

docКонкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈН 6/2015- набавка добара за реализацију манифестације Мала матура велико срце

docОбавештење о обустави поступка

Предмет јавне набавке је набавка услуга – стратегија комуникације на друштвеним мрежама, шифра из Општег речника набавки - 64216200 услуге електронских информација

pdfПозив за подношење понуде

pdfКонкурсна документација

Обавештење о покретању поступка -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 8/2015 - Услуга организовања службених путовања у земљи и иностранству

pdf Обавештење о покретању поступка

pdfКонкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке- Стратегија комуникације на друштвеним мрежама

pdfОбавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Услуга обезбеђења хотелског смештаја за услуга организовања службених путовања у земљи и иностранству

pdfОбавештење о обустави поступка

Предмет јавне набавке је набавка услуга- услуга превоза деце на релацији Косово и Метохија- Београд- Косово и Метохија у оквиру реализације манифестације „Мала матура- велико срце“, назив и ознака из ОРН: 60100000- услуге друмског превоза

docЈавни позив

docКонкурсна документација

Предмет јавне набавке је набавка добара за реализацију манифестације “Мала матура-велико срце “шифра из ОРН: 18000000- одећа, обућа, пртљаг и прибор

docЈавни позив

docКонкурсна документација

Oбавештење закљученом уговору-нафта за агрегате за грејање Бироа Канцеларије за КиМ у Косовској Митровици, Грачаници и Поморављу

docOбавештење о закљученом уговору

Oбавештење закљученом уговору-Набавка горива и мазива

docOбавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке је набавка услуга- услуга праћења и снимања активности Канцеларије за КиМ, шифра из Општег речника набавки- 92140000- услуга приказивања видео снимка

docПозив за Подношење понуде

docКонкурсна документација

Предмет јавне набавке је набавка услуга – стратегија комуникације на друштвеним мрежама, шифра из Општег речника набавки - 64216200 услуге електронских информација

pdfПозив за Подношење понуде

pdfКонкурсна документација

pdfПрви одговор-додатно појашњење

Предмет јавне набавке је набавка услуга- услуга организовања службених путовања у земљи и иностранству, ОРН- 55110000 услуге хотелског смештаја, 60410000 услуге редовног авио превоза

docПозив за Подношење понуде

docКонкурсна документација

Jавна набавка мале вредности број 2/2015-нафта за агрегате за грејање Бироа Канцеларије за КиМ у Косовској Митровици, Грачаници и Поморављу

docПозив за подношење понуде

docКонкурсна документација

pdfИзмене и допуне конкурсне документације

docОбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Jавна набавка број 1/2015: Набавка добара- сетвеног репроматеријала за пролећну сетву 2015. године, минерално ђубриво НПК 15:15:15 шифра из Општег речника набавки 24440000 – разна ђубрива

docПозив за Подношење понуде

docКонкурсна документација

Jавна набавка број 2/2015: Набавка добара- сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза ОЈН Семе поврћа - 03111700, семенски кукуруз ОЈН Семе поврћа 03111700, семе луцерке ОЈН Сточна храна крмиво 03114200

docПозив за Подношење понуде

docКонкурсна документација

Набавка пољопривредних машина и опреме, у оквиру реализације пројекта ИПА 2012, подршка унапређењу животних услова повратника и затварању колективних центара

docОбавештење о закљученом уговору – партија 1

docОбавештење о закљученом уговору – партија 2 и 4

docОбавештење о закљученом уговору – партија 3

 

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике