МЕНИ
Насловна » Документа » Јавне набавке
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Јавне набавке 2021. година

План јавних набавки за 2021.годину

pdfПлан јавних набавки

 

Јавна набавка број 5/2021 - Предмет јавне набавке је набавка услуга праћења и снимања активности Канцеларије за КиМ

pdfЈавни позив

pdfОпшти део-подаци о предмету набавке

docСпецификација

docМодел уговора

docОбразац структуре цене

docОбразац трошкова припреме понуде

pdfУпутство како сачинити понуду

pdfКритеријуми за доделу уговора

pdfКритеријиму за квалитативни избор привредног субјекта

 

Отворени поступак – јавна набавка број 3/2021 - Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања службених путовања у земљи и иностранству

pdfОпшти подаци о предмету набавке

pdfУпутство понуђачима како да сачине понуду

pdfКритеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке

pdfКритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта

pdfПитања и одговори у поступку јавне набавке

docМодел уговора - Партија 1

docМодел уговора - Партија 2

docОбразац структуре цене са упутством- организације службеног путовања у иностранству

docОбразац структуре цене са упутством-организације службеног путовања у земљи

docОбразац трошкова припреме понуде

docТехничка спецификација - Услуге организовња службених путовања у иностранству

docТехничка спецификација - Услуге организовања службених путовања у земљи

pdf Обавештење о додели уговора

 

 

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике