МЕНИ
Насловна » Информације »Најчешћа питања
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Шта Канцеларија за КиМ предузима у циљу стамбеног збрињавање српског и неалбанског становништва на КиМ- тј. изградње и реконструкције стамбених јединица ради обезбеђења услова за одрживи опстанак домицилног становништва и повратак ИРЛ на КиМ. Које су доступне врсте помоћи ?

У циљу подршке одрживом повратку и опстанку на КиМ, у складу са Планом реализације пројеката повратка и опстанка (усаглашеним са приоритетима инвестирања из акционих плановима потреба заједница са КиМ; текућим улагањима кроз Програме помоћи становништу на Косову и Метохији (Министарства, институције и органи Владе РС; Планираном и текућом реализацијом донаторских средстава међународних организација, органа и организација који нису финансирани из буџета РС; Усвојеним докуменатима, упутставима, плановима и оперативним програмима проистеклих из реализације поступка Регистрације ИРЛ (Припрема и обједињавање спискова ИРЛ по основу захтева за повратак из поступка Регистрације ИРЛ); мерама и активностима за стварање услова за одрживи опстанак и повратак на Косово и Метохију дефинисаних секторским стратегијама и другим документима Владе РС), Канцеларија за Косово и Метохију спроводи активности у областима евидентирања стања и потреба, изради програма, пројеката, обезбеђењa локација за градњу, инвестиционо-техничке документације и праћењa реализације започетих и нових пројеката изградње и реконструкције стамбених јединица за повратнике, интерно расељена лица и социјално угрожене категорије становништва. Наведеним категоријама становништва на КиМ доступне су следеће врсте помоћи:

- Помоћ у грађевинском материјалу, као подршка одрживом опстанку, спроводи се циљу помоћи за побољшањe или успостављањe услова становања социјално угрожених категорија становништва. Програм се реализује кроз набавку и дистрибуцију грађевинског материјала за изградњу, адаптацију, реконструкцију и завршетак започетих објеката. Поступајући по инструкцијама Канцеларије за Косово и Метохију на територији општина на КиМ, спроведе се активности на утврђивању чињеничног стања, приоритизацији поднетих захтева корисника помоћи и комплетирању прописане документације потребне за реализацију пројекта. У том циљу Канцеларија за Косово и Метохију, у складу са планом реализације пројеката, координира рад општинских служби, центара за социјални рад и др, надлежних за послове који произилазе из захтева корисника помоћи.

- Пројекат изградње и реконструкције кућа спроводи се у циљу решавања проблема везаних за генерално лоше услове становања лица из социјално угрожених категорија, вишегенерацијских домаћинстава, повратника и интерно расељених лица унутар АП КиМ. Пројекат обухвата реконструкцију девастираних индивидуалних објеката и изградњу смештајних капацитета са потребним функцијама за колективни смештај (тренутно збрињавање при повратку на локацију), изградњу стамбених јединица за потребе повратника, интерно расељених лица и социјално угрожених лица са територије Косова и Метохије. У сарадњи са стручним службама са територија општина са АП КиМ, представницима заједница повратника, удружењима ИРЛ, спроводе се активности на приоритизацији корисника помоћи, изради предмера и предрачуна потребних грађевинских радова усаглашених са бројем корисника, стандардима градње типских кућа и категоризацијом оштећености објеката који се реконструишу.

- Пројекат изградње станова из програма релокације односи се на решавање стамбених проблема расељених лица из средина у којима је повратак у догледно време немогућ, као и збрињавања социјално угроженог становништва. Оправданост и значај оваквог пројекта свакако превазилази локалне оквире у смислу опстанка рубних делова територија насељених српским становништвoм.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике