МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Делокруг рада и мандат Руководећег тима за успостављање ЗСО

А. Састав и функционисање

1. Управљачки тим ће бити сачињен од представника сваке од четири општина на северу.

2. Један члан Управљачког тима ће бити одговоран за координацију и организацију рада.

3. Одлуке ће се доносити већином гласова.

4. Постојеће административне структуре у четири општине на северу ће пружати подршку Управљачком тиму.

5. Управљачки тим ће редовно извештавати Одбор за имплементацију о свом раду и донетим одлукама.

6. Како је предвиђено Планом имплементације, до краја октобра, а након локалних избора и потврде резултата тих избора, Управљачки тим ће бити расформиран, Асоцијација/Заједница ће бити формирана на основу члана 1. „Првог споразума“, и усвојиће свој Статут у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима.

Б. Задаци и одговорности

У складу са Планом имплементације и релевантним одредбама „Првог споразума“, Управљачки тим ће имати следеће задатке и одговорности:

1. Предузимање свих неопходних практичних мера за успостављање Асоцијације/Заједнице, конкретно:

(а) успостављање инфраструктуре за службене просторије Асоцијације/Заједнице;
(б) идентификовање неопходних људских ресурса;
(в) предузимање свих неопходних административних радњи.

2. Израда нацрта Статута Асоцијације/Заједнице општина са већинским српским становништвом, који би требало да конкретно утврди њене циљеве и сврху, организациону структуру, поступак одлучивања и надлежности. Структуре Асоцијације/Заједнице треба да одражавају постојећи Статут Асоцијације косовских општина.

3. Предузимање представничке улоге према централним властима, у складу са тачком 6. „Првог споразума“. Представник Управљачког тима ће учествовати у раду саветодавног већа за заједнице, како би вршио функцију мониторинга. Централне власти ће консултовати Управљачки тим по свим питањима у вези са локалном самоуправом, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима.

4. Чланови Управљачког тима ће имати удела у предлагању кандидата на место регионалног командира полиције, у складу са чланом 9. „Првог споразума“.

5. Управљачки тим може, уколико то захтева обављање послова у вези са успостављањем Асоцијације/Заједнице, давати предлоге о релевантним питањима Одбору за имплементацију, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи.

6. Вршење надзора над активностима од општег интереса, посебно у областима економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.

7. За време трајања мандата на основу тачке А.6, Управљачки тим ће бити овлашћен да помаже сарадњу између четири општине на северу у колективном вршењу њихових надлежности у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима, како је предвиђено чланом 4. „Првог споразума“.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике