МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

План примене споразума о нормализацији односа Београда и Приштине

План имплементације Споразума о нормализацији односа између Београда и Приштине

Две стране су се договориле о следећим принципима који се односе на организацију рада Одбора за имплементацију:

- Кораци у имплементацији у свим областима које су наведене у наставку ће се предузимати истовремено.

- Уколико је то потребно, две стране у Одбору за имплементацију ће ажурирати овај план.

- Стране ће наставити да улажу све напоре у циљу информисања својих заједница о садржају „Првог споразума“ и Плана имплементације.

Имплементација ће се састојати из шест главних елемената:

1. Прилагођавање правних оквира;
2. Асоцијација/Заједница;
3. Полиција;
4. Правосуђе;
5. Локални избори;
6. Опште одредбе.

1. Прилагођавање правних оквира:

Крај маја:

Обе стране ће Одбору за имплементацију доставити на разматрање своје детаљне планове и временске оквире који се односе на законске измене које су неопходне за имплементацију „Првог споразума“.

До средине јуна:

Обе стране ће усвојити све неопходне измене закона које су потребне за спровођење „Првог споразума“, укључујући и Закон о амнестији.

2. Асоцијација/Заједница

До краја маја:

Две стране ће формирати Управљачки тим за формирање Асоцијације/Заједнице са описом послова и задатака који је дефинисао Одбор за имплементацију. Овај опис послова и задатака ће обухватити и израду нацрта статута. Тиму ће бити поверени задаци који се односе на сва питања релевантна за успостављање Асоцијације/Заједнице, и имаће, током прелазног периода, надлежности предвиђене члановима 4. и 6. „Првог споразума“. Управљачки тим ће чинити представници четири општине са севера, и биће установљен након потврде од стране надлежног органа Косова. Одбор за имплементацију ће надгледати рад Управљачког тима.

До краја октобра:

Након локалних избора и потврде њихових резултата, Припремни тим ће бити распуштен. Асоцијација/Заједница ће бити успостављена у складу са чланом 1. „Првог споразума“ и усвојиће свој Статут у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским прописима.

3. Полиција

Крај маја:

Две стране ће формирати радну групу за имплементацију чланова 7. до 9. „Првог споразума“. Ова радна група ће израдити детаљне планове и временске оквире за интеграцију припадника српских безбедносних структура у косовске структуре, као и за оснивање било које нове структуре у складу са Споразумом, што ће бити спроведено уз помоћ Еулекса.

Вршилац дужности Регионалног командира полиције за четири општине на северу биће именован у складу са чланом 9. „Првог споразума“.

До средине јуна:

Србија ће отпочети затварање просторија у којима су смештене њене безбедносне структуре на Косову.

Србија ће доставити информације прецизирајући број и чин запослених у сектору за безбедност владе Србије на Косову који су изразили заинтересованост да се прикључе косовским структурама.

Косово ће понудити радна места у Косовској полицији и другим еквивалентним структурама Косова на основу места пребивалишта, у мери у којој је то могуће.

Србија ће покренути неопходне унутрашње поступке у циљу обуставе исплата личних доходака запосленима након њиховог прикључивања еквивалентним косовским структурама, и то ће представити радној групи. Овај поступак ће започети за особље које већ ради у Косовској полицији.

До средине јула:

Све просторије српских безбедносних структура на Косову биће затворене.

До краја године:

Чланови српских безбедносних структура на Косову биће у потпуности интегрисани у еквивалентне косовске структуре, а плате ће им бити исплаћиване искључиво из буџета Косова.

4. Правосуђе

До краја маја:

Две стране ће формирати радну групу за имплементацију члана 10. „Првог споразума“. Радна група ће развити детаљне планове за интеграцију српских правосудних органа у косовске структуре, као и за оснивање било које нове структуре у складу са Споразумом, укључујући просторије основних судова и јавног тужилаштва у општинама са већинским српским становништвом, што ће бити спроведено унутар косовског правног оквира и уз помоћ Еулекса.

Датум и план мировања нових предмета по којима се поступа у оквиру српског правосудног система на Косову биће договорени.

До средине јуна:

Србија ће, одмах након што буде усвојен закон о амнестији, доставити информације о броју свог особља запосленог у правосудним органима на Косову који су изразили заинтересованост да се прикључе косовским структурама.

Косово ће обезбедити радна места у својим правосудним структурама.

Састав запослених у правосуђу треба да одсликава етнички састав у оквиру територијалне надлежности сваког појединачног суда.

До краја године:

Интеграција правосудних органа ће бити завршена. Сви просторије српских судова на Косову биће затворене, нова тела успостављена, а особље интегрисано у косовски систем. Неће бити прaзног хода у пружању услуга.

5. Локални избори

До прве недеље јуна:

Одбор за имплементацију ће започети разговоре у вези са одржавањем локалних избора. ОЕБС ће учествовати у овим разговорима и предводити све неопходне радне групе на ту тему.

До краја октобра:

Одржани локални избори.

6. Опште одредбе

- Транспарентност финансирања: До краја маја, Србија ће преко Одбора за имплементацију доставити детаљан преглед свог финансирања институција на Косову. До средине јула, две стране ће у Одбору за имплементацију дефинисати начин остваривања принципа за транспарентно финансирање.

- Пуна имплементација свих договора раније постигнутих у Дијалогу. Обе стране се обавезују на пуну имплементацију раније постигнутих договора, и то:

Катастар; Матичне књиге;
Царински печат;
Универзитетске дипломе;
Слобода кретања;
Регионално представљање;
Интегрисано управљање прелазима (ИБМ);
Договори који се односе на официре за везу;
Специјална полицијска јединица за заштиту верског и културног наслеђа;
Наплата царина/фонд за развој северног Косова;

Две стране ће наставити политички дијалог.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике