МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Споразуми у вези са енергетиком

1. Обе стране потврђују своју посвећеност испуњавању свих обавеза предвиђених Уговором о оснивању Енергетске заједнице и да ће примењивати правне тековине ЕУ које се тичу енергетике. Ови договори су у потпуности у складу са оба.

2. КОСТТ и ЕМС ће у року од 3 месеца потписати билатерални оперативни споразум, који ће успоставити и уредити односе између два оператора преносног система. Поред тога, биће стављени ван снаге претходни Привремени споразум о размени енергије и Привремени технички споразум.

КОСТТ ће бити признат као оператор преносног система за територију Косова у циљу учествовања у свим релевантним механизмима (ITC, управљање загушењем, итд).

ЕМС ће пружати подршку КОСТТ-у да постане члан Европске мреже оператора преносних система електричне енергије (ENTSO-E).

3. Регулаторни органи обе стране у области енергетике ће отворити канале директне комуникације како би разговарали о темама од обостраног интереса.

Након подношења апликације, регулаторни органи обе стране ће без одлагања и у складу са захтевима важећег оквира за издавање лиценца у њиховој надлежности, издати лиценце које обухватају трговину (увоз, извоз, транзит) и снабдевање КЕК-а, КЕДС-а и ЕПС-а.

4. Обе стране ће до 1. јула 2014. године убрзати процес отварања тржишта, у складу са распоредом који је утврђен Уговором о оснивању Енергетске заједнице, чиме ће омогућити да се оснује ново предузеће за снабдевање потрошача електричном енергијом. Обе стране су такође сагласне да ће ово предузеће бити основано у складу са косовским правним и регулаторним оквиром.

5. Ово ново предузеће ће вршити снабдевање електричном енергијом и може пружати услуге дистрибуције (као што су издавање и наплата рачуна, одржавање и физичко повезивање нових потрошача) потрошачима у четири општине на северу са већинским српским становништвом, и моћи ће да купује и продаје електричну енергију на отвореном тржишту. Како би могло да послује у складу са тачком 4, ово ново предузеће ће потписати споразуме са КОСТТ-ом како би могло да учествује на косовском тржишту електричне енергије и постало балансно одговорна страна.

Одмах након свог оснивања, ово ново предузеће ће наставити разговоре са КЕДС-ом и КОСТТ-ом о свим осталим питањима од обостраног интереса, укључујући и обезбећивање приступа трећој страни.

Запослени у ЈП Електрокосмет ће бити интегрисани у ово ново предузеће, или ће им бити понуђено запослење у КЕДС-у.

КОСТТ ће поново повезати далековод од 110 kV на Валач. Актуелни оператори у трафо станици у Валачу ће поступати по инструкцијама из косовског диспечерског центра.

6. Обе стране су се договориле да ће постићи заједничко решење за намиривање потраживања КОСТТ-а и ЕМС-а. КОСТТ сматра да се ова потраживања односе на неплаћен транзит и приходе од доделе капацитета на интерконекцијским водовима и потраживања ЕМС-а за секундарну регулацију. ЕМС сматра да се ова потраживања односе на услуге секундарне и терцијарне регулације. Уколико не буде било могуће да се у року од шест месеци изнађе заједничко решење, обе стране се слажу да изнесу ова потраживања пред међународну арбитражу.

7. Биће формирана група за имплементацију која ће израдити потпуни Акциони план за спровођење будућег споразума. Пуни поступак имплементације ће започети након пријема Акционог плана, претходно усвојеног писаним путем.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике