МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Катастар

1. Ради заштите права лица са легитимним имовинским захтевима, стране ће заједнички уложити све напоре како би се на Косову успоставио потпуно поуздани катастар.

2. Трипартитна група за спровођење, коју чине катастарски стручњаци обеју страна и којом председава ЕУ, надгледаће рад стручне агенције (коју ће одабрати ЕУ након консултација са обема странама), а чија ће улога бити да утврди празнине у оригиналној катастарској евиденцији из периода пре 1999. године.

3. Специјални представник ЕУ добиће скениране копије целокупне оригиналне катастарске евидeнције из периода прe 1999. године која је уклоњена са Косова. На захтев, Специјални представник ЕУ доставиће конкретне информације са Косова.

4. Стручна агенција поменута у тачки 2. упоредиће све копије оригиналне катастарске евиденције о приватној својини1 из периода пре 1999. године са реконструисаним катастром Косова. Трипартитна група за спровођење пренеће на механизам за решавање спорова на Косову оне случајеве у којима се на основу поређења утврди да евиденције нису истоветне. Овај механизам донеће коначну одлуку о томе који је катастарски запис тачан.

5. Првостепени механизам за решавање спорова представљаће Комисија састављена од међународних стручњака и стручњака за катастар и имовину са Косова. Већину стручњака именоваће Специјални представник ЕУ, узимајући у обзир интересе свих заинтересованих заједница.

6. Врховни суд Косова ће поступати као другостепено, жалбено тело овог механизма. Одлуке Врховног суда Косова доносиће судско веће у коме ће међународне судије имати већину, а оне ће бити коначне, извршне и неће моћи да буду оспораване.

7. О одлукама напред наведеног механизма за решавање спорова биће обавештени сви заинтересовани чиниоци. Катастарска агенција Косова спроводиће коначне одлуке напред наведеног механизма за решавање спорова тако што ће уносити неопходне промене у косовски катастар.

8. Трипартитна група за спровођење надгледаће брзу реализацију и функционисање горе наведеног аранжмана и редовно ће Дијалог извештавати о напретку.

^1 Ово ће се односити на катастарску евиденцију приватне својине, приватне комерцијалне својине и приватне црквене својине.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике