MENI
Naslovna » Kulturno nasleđe »Adaptacija Doma kulture u Liplјanu
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Adaptacija Doma kulture u Liplјanu

jul 2016.

Kancelarija za Kosovo i Metohijuu svom radu teži da pobolјša kulturni život stanovništva na KiM ne samo finansijskom podrškom kulturnih događanja, poput koncerata, predstava, likovnih radionica i sl, već i adaptacijom i izgradnjom domova kulture.

Adaptacija Doma kulture u Liplјanu

Tokom jula meseca Kancelarija je finansirala adaptaciju Doma kulture Liplјan u selu Donje Gušterice i time doprinela pobolјšanju uslova u kojima se odvija kulturni život u ovom kraju Kosova i Metohije.

Adaptacija Doma kulture u Liplјanu Adaptacija Doma kulture u Liplјanu Adaptacija Doma kulture u Liplјanu Adaptacija Doma kulture u Liplјanu Adaptacija Doma kulture u Liplјanu
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike