MENI
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Najčešća pitanja

1. Kome da uputim zahtev za pružanje pravne pomoći povodom zaštite svoje imovine koja se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije i povodom zaštite mojih drugih ugroženih prava kao i na koji način se pruža navedena pravna pomoć?

2. U saradnji sa UNHCR-om, Kancelarija za Kosovo i Metohiju sprovodi postupak registracije potencijalnih povratnika. Zašto registracija, mnogo lјudi se čak više puta prijavlјivalo za povratak?

3. Kome je namenjena registracija obzirom na činjenicu da je povratak pravo za sve?

4. Kako se ona sprovoditi - tehnički detalјi, ko je sprovodi i kada će oni koji se budu odazvali registraciji moći da očekuju da će biti u svojim mestima na KiM?

5. Kakva su očekivanja od registracije, da li će njeno sprovođenje obezbediti brži put ka povratku?

6. Kakva je saradnja sa drugim organizacijama i institucijama koje su se i do sada, bavile povratkom?

7. Koje su dostupne vrste pomoći povratnicima?

8. Šta Kancelarija za KiM preduzima u cilјu stambenog zbrinjavanje srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM- tj. izgradnje i rekonstrukcije stambenih jedinica radi obezbeđenja uslova za održivi opstanak domicilnog stanovništva i povratak IRL na KiM. Koje su dostupne vrste pomoći?

9. Da li Kancelarija za KiM daje podršku u organizaciji poseta raselјenih i drugih lica Kosovu i Metohiji?

10. Koje su aktivnosti Kancelarije za KiM u cilјu uređenje i obeležavanje devastiranih srpskih pravoslavnih grobalјa na teritoriji Kosova i Metohije?

11. Koje države nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova?

12. Koje države su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova?

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike