MENI
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji

U Sektoru za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • Pravnu pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i ostale nealbanske zajednice na Kosovu i Metohiji;
  • Pravnu zaštitu pripadnika nacionalnih zajednica i pravnih lica sa Kosova i Metohije;
  • Praćenje sistema lokalne samouprave na teritoriji AP Kosovo i Metohija;
  • Analizu i praćenje izbora za organe lokalne samouprave na teritoriji AP Kosovo i Metohija;
  • Analizu i praćenje neposrednog izjašnjavanja građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija;
  • Izrada programa i projekata za unapređenje kapaciteta službi lokalne samouprave;
  • Praćenje usaglašenosti propisa i prakse privremenih institucija samouprave sa međunarodnim standardima u oblasti delokruga Sektora; pripremu,
  • Održavanje, distribuciju i zaštitu baze podataka nepokretne imovine na Kosovu i Metohiji kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se:

  1. Grupa za pravosuđe, ljudska prava i imovinsko - pravna pitanja;
  2. Grupa za normativne poslove i pravnu podršku lokalnim samoupravama na Kosovu i Metohiji.
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike