MENI
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte

U Sektoru za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte obavljaju se poslovi poslovi koji se odnose na:

 • Unapređenje, podsticaj i podršku poslovima iz oblasti ekonomskog razvoja i privrede, koordinaciju sa nadležnim organima i organizacijama Republike u oblasti ekonomskog razvoja na Kosovu i Metohiji;
 • Unapređenje energetike;
 • Infrastrukturu i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije u kojima funkcionišu institucije Republike Srbije;
 • Finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i ostale nealbanske zajednice na Kosovu i Metohiji;
 • Utvrđivanjem i valorizacijom mesta za povratak raseljenih i prognanih, analiza procesa zapošljavanja i stopa nezaposlenosti na Kosovu i Metohiji;
 • Sprovođenja aktivnosti u unapređenju borbe protiv siromaštva;
 • Planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU;
 • Učestvovanje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU;
 • Usklađivanja i nadgledanja aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada Kancelarije tokom planiranja, pripreme i sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata;
 • Koordiniranje aktivnosti neophodne za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja EU projekata;
 • Sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama;
 • Pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU , kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se:

 1. Grupa za privredu i ekonomski razvoj i infrastrukturne projekte na Kosovu i Metohiji;
 2. Grupa za povratak;
 3. Grupa za upravljanje IPA projektima.
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike