MENI
Naslovna » Kulturno nasleđe
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Kulturno nasleđe

Kulturna baština

Duhovno nasleđe je neuništivo u vremenu...

Kulturno nasleđe

Na Kosovu i Metohiji nalazi se oko 1.300 crkava, manastira i drugih objekata, lokaliteta i prostornih celina koje čine kulturno nasleđe srpskog naroda. Od vajkada je ovo hrišćansko nasleđe bilo ugrožavano, uništavano i obnavljano ali ...

Neotuđivo je i od naroda koji ga je stvarao i od prostora u kome je nastalo...

Samo u poslednjih deset godina (Rezolucija SB 1244), uništeno, oštećeno i oskrnavljeno je oko 150 crkava, manastira i drugih objekata od kojih čak 61 imaju status spomenika kulture, a od toga 18 su od izuzetnog značaja za državu Srbiju. Uporedo, uništeno je i pokradeno više od 10.000 ikona, crkveno-umetničkih i bogoslužbenih predmeta, koji se uveliko krčme na svetskom ilegalnom tržištu antikviteta.

Uništeno, oštećeno, oskrnavljeno, pokradeno ...

Takođe, uništeno je i oštećeno 5.261 nadgrobnih spomenika na 256 srpskih pravoslavnih grobalja, dok na više od 50 grobalja ne postoji nijedan čitav spomenik, čak su iz grobova iskopavane i razbacivane kosti. Skrnavljenja i razaranja ne prestaju ni danas. Groblja su pretvorena u deponije, nepristupačna su, zarasla u korov i šipražje.

Međutim, ni ova zlodela izgleda nisu dovoljna pa se vrše i nečuveni pokušaji zamene i preimenovanja srpskog kulturnog identiteta na Kosovu i Metohiji.

Za sva ova zlodela dosada nije pronađen nijedan počinilac? Postoji opasnost da sa tla Evrope, početkom 21 veka, nestane jedinstvena multikulturna i multietnička regija.

Neotuđivo je pravo svake zemlje ''da sa punim suverenitetom bude baštinik sebi svojstvenih kulturnih vrednosti koje su plod cele njene istorije'' (Vankuverska dekalaracija UN 1976). Ovo pravo je uskraćeno Srbiji na Kosovu i Metohiji.

Aktuelno

Bogojavlјenje

januar 2018.

Badnji dan

januar 2018.

Par stihova za nas

jun 2017.

Dani jorgovana

maj 2017.

Život je loto

septembar 2016.

Dani jorgovana

maj 2016.

Big Bend u Gračanici

decembar 2015.

Čuvari baštine

avgust 2015.

Dani jorgovana

april 2015.

NVO

decembar 2014.

TREĆI GRAFEST (2014)

25. decembar 2014.

Sajam vina 2014.

23. decembar 2014.

Svetkovina u Banjskoj

15. avgust 2014.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike