MENI
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji

U Sektoru za međunarodnu saradnju i saradnju za međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji obavljaju se poslovi u vezi sa:

  • Praćenjem, analizom kretanja i sprovođenjem međunarodne saradnje u okviru državne politike Republike Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom;
  • Održavanjem kontakata sa međunarodnim organizacijama, državama, nevladinim organizacijama i njihovim predstavnicima;
  • Preduzimanje i predlaganje mera za unapređenje saradnje sa državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije;
  • Održavanje kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Srbiji u okviru delokruga Kancelarije;
  • Svakodnevno operativno kontakatiranje sa civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR), odnosno njihovim pravnim sledbenicama;
  • Praćenje i analiza njihovog delovanja na Kosovu i Metohiji i predlaganje mera za unapređenje stanja međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i saradnju za međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji kao uža unutrašnja jedinica, obrazuje se:

  1. Grupa za saradnju sa međunarodnim misijama i međunarodnu saradnju;
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike