MENI
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za implementaciju sporazuma i podršku oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sektor za implementaciju sporazuma i podršku oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini

U Sektoru za implementaciju sporazuma i podršku oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • Stručne i operativne poslove koji se odnose na podršku u radu oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini;
  • Paćenje stanja, analize potreba i predlaganja mera za unapređenje rada oficira za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini;
  • Stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora;
  • Pripremu predloga akata Vlade, sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade;
  • Koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike