MENI
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

BOGORODICA LJEVIŠKA

Sadašnja crkva, zadužbina kralja Milutina, podignuta je 1306/7. na ostacima katedrale iz XI veka, koja je takođe osnovana na mestu starije, ranohrišćanske crkve.

BOGORODICA LJEVIŠKA

Najstarije sačuvane freske u crkvi Bogorodice Ljeviške datuju se u treću deceniju XIII veka. Sve ostale freske delo su grupe slikara vođene majstorom Astrapom, i nastale su između 1307. i 1313. godine. Ove freske su izubijane čekićem, pokrivene novim slojem maltera i prekrečene u XVIII veku, kada je crkva pretvorena u džamiju. Ponovo su otkrivene tek pedesetih godina XX veka. Radovi na njihovoj restauraciji trajali su do 1976. godine.

Posle dolaska KFOR-a crkva je zaključana i opasana bodljikavom žicom. Čuva je poseban odred KFOR-a. Teren oko crkve još uvek nije razminiran.

Marta 2004. crkva je zapaljena iznutra, oltarski prostor je oskrnavljen, a časna trpeza razbijena. Freske su pretrpele velika oštećenja.

BOGORODICA LJEVIŠKA BOGORODICA LJEVIŠKA BOGORODICA LJEVIŠKA
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike