MENI
Naslovna » Dokumenta » Konkursi i odluke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Konkursi i odluke - 2018. godina

Javni poziv za prikupljanje inicijativa u vezi potreba poljoprivrednih prozvođača na teritoriji AP Kosova i Metohije u 2018. godini.

docJavni poziv

Stalno otvoreni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva po zahtevima - februar 2018.

docJavni poziv

docPrijava za konkurs

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docIzjava podnosioca predloga projekta

docObrazac za pisanje predloga projekta

docBudžet projekta

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - april

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - april

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - jun

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - jun

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - jul

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - jul

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - avgust

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - avgust

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - septembar

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - septembar

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - oktobar

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - oktobar

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - novembar

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - novembar

docLista pristiglih predloga projektnih aktivnosti - decembar

docLista projektnih aktivnosti odabranih za finansiranje - decembar

Stalno otvoreni konkurs za finansiranje/sufinansiranje organizovane posete interno raselјenih lica teritoriji AP Kosovo i Metohija i podele humanitarne pomoći - februar 2018.

docJavni poziv

docPrijava na stalno otvoreni konkurs

docIzjava udruženja podnosioca programa/ projekta

docLista udruženja kojima su odobrena finansijska sredstva

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti održivog povratka i opstanka na Kosovu i Metohiji u 2018.

docJavni poziv

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docPrijava za konkurs

docObrazac za pisanje predloga projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

docBudžet projekta

docIzjava podnosioca predloga projekta

docLista svih pristiglih projekata

docLista odobrenih projekata za finansiranje

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike