MENI
Naslovna » Dokumenta » Konkursi i odluke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Konkursi i odluke - 2021. godina

Javni poziv za interno raselјena lica koja su ostvarila povratak ili su u proceduri povratka u roku naznačenom u tekstu Javnog poziva, radi dodele finansijskog granta/donacije

pdfJavni poziv

docObrazac prijave

docIzjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti

docIzjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti maloletnog lica

pdfIzmena i dopuna javnog poziva

pdfObaveštenje o izmeni roka/trajanja Javnog poziva

pdfPredlog liste

pdfKonačna lista dobitnika

pdfProširena konačna lista dobitnika

 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Kancelariji za Kosovo i Metohiju

pdfInterni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

docObrazac prijave

 

Javni poziv za dodelu podsticaja za razvoj privrede i preduzetništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2021. godini

docJavni poziv

docKonkurs

docObrazac 1

docObrazac 2

docBiznis plan

 

Javni poziv za dodelu podsticaja u cilјu podrške prerađivačkoj industriji na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2021. godini

docJavni poziv

docKonkurs

docPrijavni obrazac 1a

docPrijavni obrazac 1b

docBiznis plan

docIzjava podnosioca prijave

 

Javni poziv za dodelu podsticaja za investicije u fizičku imovinu za podršku u razvoju i oporavku polјoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2021. godini

docJavni poziv

docKonkurs

docPrijavni obrazac 1 (stočna grla)

docPrijavni obrazac 2 (mehanizacija i oprema)

docPrijavni obrazac 3 (sadnice voća i vinove loze)

docPrijavni obrazac 4 (pčelarstvo)

docPrijavni obrazac 5 (naknada štete)

docPrihvatlјive investicije

docPrilog 1. opšta izjava

 

Stalno otvoreni konkurs za finansiranje/sufinansiranje organizovane posete interno raselјenih lica teritoriji AP Kosovo i Metohija i podele humanitarne pomoći

docJavni poziv

docPrijava na stalno otvoreni konkurs

docIzjava udruženja podnosioca programa/ projekta

docSpisak udruženja kojima su dodelјena sredstva

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike