MENI
Naslovna » Dokumenta » Konkursi i odluke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 125 545 3818
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Konkursi i odluke - 2022. godina

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja u 2022. godini

docJavni poziv

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docPrijava za konkurs

docObrazac za pisanje predloga projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

docBudžet projekta

docIzjava podnosioca predloga projekta

docLista svih pristiglih predloga

docLista vrednovanja i rangiranja

 

Javni poziv za dodelu podsticaja za investicije u fizičku imovinu za podršku razvoju voćarstva i pčelarstva i oporavku polјoprivredne proizvodnje

docJavni poziv

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Kancelariji za Kosovo i Metohiju

docJavni konkurs

docObrazac prijave

docSpisak kandidata

docLista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

Javni poziv za dodelu podsticaja za razvoj privrede i preduzetništva u okviru

docJavni poziv

Javni poziv za dodelu podsticaja u cilјu podrške prerađivačkoj industriji na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2022. godini

docJavni poziv

Stalno otvoreni konkurs za finansiranje/sufinansiranje organizovane posete interno raselјenih lica teritoriji AP Kosovo i Metohija i podele humanitarne pomoći

docJavni poziv

docPrijava na stalno otvoreni konkurs

docIzjava udruženja podnosioca programa/ projekta

docSpisak Udruženja kojima su dodelјena sredstva

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 125 545 3818
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike