MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Kome da uputim zahtev za pružanje pravne pomoći povodom zaštite svoje imovine koja se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije i povodom zaštite mojih drugih ugroženih prava kao i na koji način se pruža navedena pravna pomoć?

Zahtev upućujete Grupi za pravosuđe, lјudska prava i imovinsko-pravna pitanja u Kancelariji za Kosovo i Metohiju-Ulica Mihajla Pupina br. 2, Novi Beograd,.

Grupa se sastoji od diplomiranih pravnika koji Vam mogu pružiti pravnu pomoć u pogledu davanja usmenih pravnih saveta, pomoći u sastavlјanja pisanih podnesaka ili putem zvaničnog obraćanja međunarodnim misijama na KiM-Euleks-u, Unmik-u, OEBS-u i dr. povodom kršenja Vašeg prava.

Potrebno je da uz Vaš zahtev dostavite i kopiju dokumentacije kojom dokazujete postojanje ili ugroženost Vašeg prava (posedovni listovi, sudske presude, odluke Kosovske agencije za imovine, spisi upravnih ili sudskih predmeta i dr.).

Povodom pravne pravne zaštite takođe se možete obratiti Programu beplatne pravne pomoći koji se finansira iz sredstava Evropske unije, a koji se obavlјa u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije .

Navedeni Program namenjen je pružanju besplatne pravne pomoći interno raselјenim licima u oblasti zaštite imovinskih prava. Navedena pravna pomoć obuhvata i zastupanje korisnika u sudskim i upravnim postupcima koji se vode na teritoriji Kosova i Metohija.

Adrese projekta su:

Beograd, Trg Nikole Pašića br.12/7, telefon 011/3342-115, faks 011/3342-108

Kralјevo, Heroja Maričića br. 47, telefon/faks 036/315-760

Niš, Generala Tranijea br. 4, telefon 018/254-993, faks 018/254-93

Kosovska Mitrovica, Kralјa Petra bb (pored Rajfajzen banke), telefon/faks 028/424-021

Gračanica, BB, telefon 038/64-735

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike