MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 127 552 3869
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Koje su aktivnosti Kancelarije za KiM u cilјu uređenje i obeležavanje devastiranih srpskih pravoslavnih grobalјa na teritoriji Kosova i Metohije?

Imajući u vidu lokacije povratka, nedovolјne kapacitete lokalnih samouprava i katastrofalno stanje srpskih pravoslavnih grobalјa na KiM, Kancelarija za KiM je uređenje grobalјa odredilo kao jedan od prioriteta.

Prikuplјeni su podaci o stanju srpskih pravoslavnih grobalјa na Kosovu i Metohiji. Nosioci realizacije projekta uređenja i obeležavanja grobalјa su, pored Kancelarija za KiM, opštinske administracije sa raspoloživom infrastrukturom, komunalna preduzeća, javna preduzeća, Srpska pravoslavna crkva, udruženja raselјenih lica i dr. U okviru raspoloživih sredstava podržavaju se aktivnosti održavanja grobalјa, nabavka alata za radne grupe, sredstva za uništavanje korova i drugog rastinja, kao i troškovi organizacije rada i prevoza raselјenih lica i radnika javnih preduzeća koji se angažuju na teritoriji drugih opština

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 127 552 3869
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike