MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 127 552 3869
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

U saradnji sa UNHCR-om, Kancelarija za Kosovo i Metohiju sprovodi postupak registracije potencijalnih povratnika. Zašto registracija, mnogo lјudi se čak više puta prijavlјivalo za povratak?

Pošto se dosadašnji mehanizam za povratak pokazao neuspešnim, polazeći od potrebe da se proces povratka aktualizuje, 2009. godine pokrenut je postupak registracije zainteresovanih raselјenih porodica koje žele da se vrate na KiM.

Polazeći od potrebe poštovanja prava IRL da se vrate u svoje domove kao i pravo da slobodno izaberu mesto svog prebivališta, potvrđujući obavezu nadležnih organizacija da osiguraju bezbedan, neometan i dostojanstven povratak interno raselјenih lica u mesto porekla, povratak njihovih imovinskih prava i obavezu da se stvore uslove za slobodno kretanje svih lica, uspostavlјen je postupak registarcije za povratak.

Po osnovu registracije nadležne organizacije su u obavezni da preduzmu sve mere da stvore osnovne preduslove, podrže i omoguće pravo na održivi povratak. Koncept registracije IRL za povratak predstavlјa osnov, koji otvara put za iniciranje proces povratka IRL opredelјenih da se vrate na Kosovo i Metohiju.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 127 552 3869
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike