MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Kako se ona sprovoditi - tehnički detalјi, ko je sprovodi i kada će oni koji se budu odazvali registraciji moći da očekuju da će biti u svojim mestima na KiM?

Punkt za registraciju je kancelarija UNHCR-a u Beogradu u ul. Krunska 58, pri čemu je obezbeđeno i prisustvo terenskih službi UNHCR-a na celoj teritoriji RS.

Informacije o IRL koji se prijave za povratak na Kosovo prikuplјaju se na posebnim obrascima. Obrasce za registraciju zajednički su izradili bivše Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, UNHCR i partnerske organizacije.

Obrasci za registraciju su u tri primerka: jedan obrazac ostaje u Kancelariji za KiM, drugi se čuva u kancelariji UNHCR-a u Beogradu, a treći, original, UNHCR Beograd prosleđuje kancelariji UNHCR-a u Prištini radi preduzimanja potrebnih aktivnosti kod nadležnih tela za povratak na KiM.

Potrebno je naglasiti da identifikovana i registrovana IRL neće biti automatski odabrana za korisnike pomoći za rekonstrukciju ili izgradnju u mestima povratka.

Postoji mogućnost da budu odabrani za takvu pomoć pre ili nakon njihovog dobrovolјog povratka na KiM, u skladu sa procedurama predviđenim projektima za rekonstukciju i izgradnju stambenih objekata.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike