MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Kakva je saradnja sa drugim organizacijama i institucijama koje su se i do sada, bavile povratkom?

U toku su aktivnosti Kancelarije za KiM da svi akteri uklјučeni u proces povratka uzmu aktivnu ulogu u skladu sa svojim mandatima po pitanjima povratka raselјenih lica na Kosovo i Metohiju, a u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN, Vodećim principima UN o raselјenosti i Protokolom o dobrovolјnom i održivom povratku, koji predstavlјaju nesporan okvir za ostvarivanje prava IRL na bezbedan, dostojanstven i održiv povratak.

U tom smilu, očekujemo dalјi pozitivan razvoj zajedničkih aktivnosti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju će nastaviti da daje svoj pun doprinos u cilјu ostvarivanja prava raselјenih lica na dobrovolјni i održivi povratak.

U funkciji planiranja aktivnosti, definisanja kriterijuma i selekcije korisnika, koordinacije i praćenja realizacije projekata povratka, predstavnici Kancelarije kontinuirano održavaju sastanke i koordiniraju rad sa predstavnicima lokalne samouprave, predstavnicima zajednica povratnika, UN agencijama, učesnicima ORG za povratak iz regiona i mesta sa KiM, međunarodnim organizacijama, NVO, udruženjima IRL uklјučenih u proces povratka i podrške održivom povratku na KiM.

Zadatak je da se pronađe sveobuhvatno rešenje tj. zaokružen paket, koje podrazumeva sve bitne aspekte života kao što su bezbednost, pristup zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, uslove za rad zarađivanje i izdržavanje porodice, pri čemu lokacija za povratak ne mora nužno da bude mesto prekla, već neko mesta sa većinskom srpskom zajednicom na kojem je moguće realizovati takvo sveobuhvatno rešenje za buduće povratnike.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike