MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Koje su dostupne vrste pomoći povratnicima?

Nakon povratka i tokom prvih šest meseci, dostupna pomoć povratnicima je u vidu paketa pomoći koji se sastoji od prehrambenih i neprehrambenih artikala (Pomoć u hrani nakon povratka, higijenskim proizvodima; pomoć u pokućstvu povratnicima, pomoć za ekonomsko osnaživanje porodica i zajednica povratnika i dr).

Kancelarija za KiM će obezbediti da povratnici u sladu sa kriterijumima nastave da koriste ili steknu uslov na korišćenje prava iz oblasti socijalne i dečije zaštite, pravo na mesečne novčane pomoći porodicama povratnika.

Kao preduzetnici povratnici će steći mogućnost da konkurišu za podsticajna sredstva za pokretanje ili razvoj ekonomskih aktivnosti, zapošlјavanja i dr.

Takoće im stoji na raspolaganju mogućnost registracije polјoprivrednih gazdinstava i korišćenje podsticajnih sredstava za polјoprivrednu proizvodnju.

Pomoći koji će i dalјe stajati na raspolaganju povratnicima na KiM su: pomoć u setvenom materijalu pri realizaciji prolećne i jesenje setve, obezbeđenje ogrevnog drveta i jednokratne novčane pomoći za porodice koje se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike