MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Akcioni plan u oblasti telekomunikacija, 25.avgust 2015.

pdfAkcioni plan u oblasti telekomunikacija

Aneks 1: tekst biltena Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU)

Uz saglasnost administracije Republike Srbije, direktor Biroa za standardizaciju telekomunikacija (TSB) dodelјuje sledeće međunarodne pozivne brojeve za Kosovo:

E.164 pozivni broj (kao što je definisano u Preporuci ITU-T E. 164 odelјak 4.1): 383

E.212 pozivni broj (kao što je definisano u Preporuci ITU-T E. 212 odelјak 3.3): 221

Q.708 pozivni broj koji označava mrežno područje (SANC): 7-214

Datum aktivacije ovih pozivnih brojeva i datum prelaska sa pozivnih brojeva koji su trenutno u upotrebi na ove dodelјene pozivne brojeve će biti saopšten kasnije.

Aneks 2: tekst pisma Austrije Međunarodnoj uniji za telekomunikacije (ITU)

Poštovani Generalni sekretaru,

U okviru dijaloga između Kosova i Srbije uz posredovanje EU, čast mi je da zatražim u ime Srbije i Kosova da Međunarodna unija za telekomunikacije započne proces alociranja trocifrenog pozivnog broja Kosovu.

Kao deo gorepomenutog dijaloga, premijeri Kosova i Srbije su postigli sporazum u septembru 2013. godine po kome Kosovu treba dodeliti trocifreni pozivni broj u skladu sa standardima i principima i rasporedom Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Obe strane su se takođe dogovorile da će međusobno prihvatlјiv modalitet biti nađen u vezi sa ovim procesom, uz posredovanje EU prema potrebi. Hteo bih da vas obavestim da se taj međusobno prihvatlјiv modalitet biti da Republika Austrija zatraži taj pozivni broj za Kosovo.

Bio bih vam zahvalan ukoliko biste što je brže moguće otpočneli sa alociranjem jednog od dva slobodna pozivna broja (+383 ili +384) na korišćenje kosovskim vlastima. Takođe bih vam bio zahvalan ako biste mogli da potvrdite da li je bilten Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) objavlјen.

Srdačno,

Aneks 3: oznaka Kosova u tehničkim aneksima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU)

U tehničkim aneksima biltena Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) Kosovo će biti pomenuto kao Kosovo* sa fusnotom „Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišlјenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova“.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike