MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Zaklјučci EU posrednika o sprovođenju Sporazuma o energetici iz 2013. godine

Radi izvršenja obaveza prema „Dogovorima o energetici“, koji su dvojica Premijera potpisala septembra 2013. godine, obe strane saglasne su sa sledećim:

Osnivanje nove kompanije za trgovinu

1. Kosovo će dozvoliti EPS-u da osnuje kompaniju za trgovinu električnom energijom na Kosovu, u skladu sa svojim nediskriminatornim obavezama u okviru Energetske zajednice, kao i sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova.

2. EPS će kosovskoj Agenciji predati dokumente za registraciju biznisa radi podnošenja zahteva za potvrda o registraciji poslovanja pre kraja avgusta 2015. godine.

3. U skladu sa pravilima i rokovima koji važe na Kosovu, ova potvrda o registraciji poslovanja će biti odobrena u roku od 7 dana.

4. Ova kompanija će podneti zahtev za licencu koja obuhvata uvoz, izvoz i tranzit, i ta će joj licenca biti odobrena.

Osnivanje nove kompanije za usluge snabdevanja i distribucije

5. Kosovo će dozvoliti EPS-u da osnuje kompaniju za snabdevanje na Kosovu, u skladu sa svojim nediskriminatornim obavezama u okviru Energetske zajednice, kao i sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova.

6. EPS će predati dokumente kosovskoj Agenciji za registraciju biznisa radi podnošenja zahteva za potvrdu o registraciji poslovanja pre kraja avgusta 2015. godine.

7. U skladu sa pravilima i rokovima koji važe na Kosovu, ova potvrda o registraciji poslovanja biće odobren u roku od 7 dana.

8. Naziv ove kompanije biće „ElektroSever“.

Licenca za snabdevanje

9. Ova kompanija podneće zahtev Regulatornom uredu za energetiku (ERO) za potrebnu licencu za snabdevanje potrošača, kupovinu i prodaju električne energije na otvorenom tržištu, te uvoz i izvoz električne energije. Ova licenca će biti izdata u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom koji važi na Kosovu.

10. Licenca za snabdevanje će važiti od trenutka kada KOSTT postane član organizacije ENTSO-E.

11. ElektroSever će potpisati sporazume sa KOSTT-om da bi mogao da učestvuje na tržištu električne energije Kosova i postane balansno odgovorna strana.

12. ElektroSever će imati pravo na izdavanje i naplatu računa, pošto su to uobičajene aktivnosti jedne kompanije za snabdevanje.

13. KOSTT, KEDS i ERO će imati pristup infrastrukturi za prenos i distribuciju, kao i podacima o potrošačima. Ti podaci biće dostavlјeni posredstvom EU.

14. ElektroSever će otpočeti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om radi obezbeđenja pristupa trećoj strani.

Usluge distribucije

15. Obe strane će nastaviti, uz posredovanje EU, rade s cilјem omogućavanja ElektroSeveru da pruži usluge distribucije na osnovu principa iz „Dogovora o energetici“.

Druga pitanja

16. Srbija i EMS podržaće zahtev KOSTT-a za potpisivanje sporazuma o interkonekciji sa ENTSO-E, uklјučujući i u žalbenom postupku.

17. Obe strane saglasne su da se sve tačke ovih Zaklјučaka sprovedu nezavisno od napretka po pitanju tačke 15.

Odricanje od odgovornosti

Kosovo smatra da je, u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244 i relevantnim Uredbama UNMIK-a, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Republike Kosovo.

Srbija smatra da je, u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Srbije, prema posebnom pokrajinskom uređenju i u potpunosti u saglasnosti sa Ustavom Srbije.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike