MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Zvanične posete

1.Strane će obavestiti jedna drugu o posetama svojih zvaničnika. Obaveštenja se upućuju na sledeći način:

- Institucija koja upućuje zahtev šalјe obaveštenje direktno oficiru za vezu strane koja je domaćin posete, upućujući kopiju zahteva (cc) oficiru za vezu strane koja upućuje zahtev za posetu. Čim dobije obaveštenje, oficir za vezu odmah će potvrditi prijem.

- Ako u određenom roku (u zavisnosti od niže navedene kategorije) nema odgovora, smatra se da je poseta odobrena.

- Ako se prigovori upute u određenom roku, moraju se uputiti direktno oficiru za vezu strane koja je uputila obaveštenje. Kopija prigovora upućuje se EU (kako Delegaciji EU u Beogradu, tako i Kancelariji Specijalnog predstavnika EU u Prištini), koja će posredovati u slučaju potrebe.

2. Obaveštenje je potrebno za sledeće kategorije zvaničnika:

a. Prvu grupu čine predsednik, premijer, zamenici premijera, predsednik Skupštine i ministri unutrašnjih poslova, spolјnih poslova i odbrane. Obaveštenje za ovu kategoriju mora se uputiti najmanje 72 časa unapred, a svi eventualni prigovori moraju se uputiti tokom prvih 48 časova.

b. Drugu grupu čine svi drugi ministri, potpredsednici Skupštine, direktori kancelarija Vlade i bezbednosnih agencija, predsednici Ustavnog i Vrhovnog suda, javni tužilac, kao i sva druga lica koja imaju fizičko obezbeđenje, primera radi verski poglavari. Obaveštenje za ovu kategoriju mora se uputiti najmanje 48 časova unapred, a svi eventualni prigovori moraju se uputiti tokom prvih 24 časa.

3. Svaka strana će imenovati po jednog zvaničnika koji će imati redovan i pojednostavlјen pristup drugoj strani i za koga će strane dostavlјati samo logističke informacije kako bi se omogućila priprema poseta. Posete ovih zvaničnika sprovodiće se tako da se unapređuje proces normalizacije odnosa ili da se pruža doprinos sveukupnom radu u kontekstu dijaloga uz posredovanje EU.

4. Rokovi teku bez obzira na radne i neradne dane, ali se obaveštenja moraju uputiti tokom radnog vremena (od ponedelјka do petka do 17 časova).

5. U slučaju vanredne situacije koja iziskuje neodložno putovanje, dva oficira za vezu mogu da postignu ad hoc dogovor.

6. O svim eventualnim izmenama programa posete mora se izvestiti najmanje 24 časa pre posete. U slučaju manjih kašnjenja tokom posete, domaćin će pokazati fleksibilnost.

7. Primena gore navedenog procenjivaće se i po potrebi revidirati nakon tri meseca na zahtev jedne ili obe strane.

8. Ovaj dogovor primenjivaće se od 1. decembra 2014. godine.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike