MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Dogovori u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine - Brisel 14. septembar 2016. godine

1. Strane se slažu da relevantne delove registarskih tablica pokriju sa dve bele nalepnice.

2. Režim nalepnica će stupiti na snagu 15. novembra 2016. godine.

3. Administrativna infrastruktura za izdavanje svih dokumenata koji su potrebni za registraciju vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova će biti postavlјena u novembru 2016. godine.

4. Registracija svih vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova („KS“/ „RKS“) će otpočeti 15. januara 2017. godine, i trajaće 12 meseci, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje uz posredovanje EU.

5. Kosovo će produžiti važenje „KS“ registarskih tablica na pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmatrati ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude bilo potrebno).

6. Kosovo će odobravati izuzeće od svih dažbina i taksi za registraciju vozila na isti način kao i u prethodnim takvim prilikama. Bliska i brza saradnja će biti uspostavlјena između dve strane kako bi se potvrdila zakonita svojina nad vozilima.

7. Obe strane i EU će sprovoditi informativnu kampanju kako bi se stanovnicima na koje se odnosi ova mera objasnili modaliteti pre-registracije vozila. Dalјi razgovori o delokrugu i modalitetima takve informativne kampanje će biti vođeni na grupi za implementaciju.

8. Režim nalepnica se neće odnositi na registarske tablice na koje se odnosi proces registracije.

9. Zbog osetlјivosti koju prati gore navedeno, strane se slažu da sprovođenje ovih zaklјučaka razmatraju u redovnim intervalima.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike