MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »Srpska lista: Povući Zakon o agenciji za upoređivanje i verfikaciju imovine
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Srpska lista: Povući Zakon o agenciji za upoređivanje i verfikaciju imovine

17. jun 2016. Izvor: Tanjug

Šef poslaničkog kluba Srpska lista Slavko Simić danas je, uz potpise svih poslanika te liste i poslanika Goranske zajednice, predao pokrajinskom Ustavnom sudu zahtev za povlačenje Zakona o agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, jednog od veoma bitnih zakona koji se tiču prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Srpska lista traži da Ustavni sud proglasi neustavnim Zakon o agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine i stavi ga van snage, kao i da se donese hitna privremena mera koja će zaustaviti sprovođenje tog zakona do konačnog izjašnjavanja Ustavnog suda.

Glavni razlog žalbe je, kako saopštava Srpska lista, što nije ispoštovana procedura predviđena članom 81. Ustava Kosova prilikom usvajanja tog zakona, koji predviđa da se zakoni od vitalnog interesa za zajednice moraju usvojiti većinom glasova celokupnog broja poslanika Skupštine koji su prisutni i većinom glasova poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnika manjinskih zajednica.

Kako je Zakon usvojen po običnoj proceduri, koja zahteva samo prostu većinu glasova prisutnih poslanika Skupštine, to čini da je zbog kršenja navedene odredbe člana 81. Ustava usvojeni Zakon neustavan, smatraju u Srpskoj listi.

Simić je izjavio da Zakon reguliše organizaciju, zadatke i nadležnosti Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, koja je, kako kaže taj propis, pravni sledbenik Kosovske agencije za imovinu (KAI), pa ona ima nadležnost da prima zahteve zainteresovanih lica za povraćaj imovine na Kosovu, koja im je nakon 1999. godine nezakonitim putem oduzeta.

Simić ukazuje da je povratak raselјenih Srba i nealbanaca limitiran nedostatkom efikasnog mehanizma za povraćaj uzurpirane imovine tako da je zakon koji reguliše rad Agencije koja treba da nasledi Kosovsku agenciju za imovinu od vitalne važnosti za Srbe na Kosovu i Metohiji.

On je naveo i da je Agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine dato u nadležnost da upravlјa imovinom raselјenih lica koja nisu u mogućnosti da je koriste.

Zakon o agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine je usvojen 9. juna 2016.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike