MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »Interno raselјena lica sa KiM sa teškoćama vraćaju svoju imovinu
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Interno raselјena lica sa KiM sa teškoćama vraćaju svoju imovinu

07. decembar 2016. Izvor: Tanjug

Nemogućnost ostvarivanja prava na povraćaj privatne imovine predstavlјa jedan od najistaknutijih problema sa kojima se suočavaju interno raselјena lica (IRL) sa Kosova i Metohije i pred tamošnjom Agencijom za imovinu nalazi se oko 40.000 zahteva za povraćaj uzurpirane imovine, izjavio je danas zamenik direktora Kancelarije za KiM Dušan Kozarev.

"Od tih 40.000 zahteva, 97 odsto podneto je od strane srpskog i nealbanskog živlјa, dok je oko 18.000 tužbi za nakandu štete za uništenu i oštećenu imovinu predato sudovima na KiM", rekao je Kozarev na konferenciji projekta "Besplatna pravna pomoć".

Na tom projektu predstavlјen je broj telefona besplatne pravne pomoći i podrške IRL koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava na imovinu, ili druga prava i to je 0800108208.

Kozarev kaže da ono što lјudi koji imaju neku svoju imovinu na KiM, koja im je ili uzurpirana, ili ne znaju šta je sa njom od 1999, treba da se jave na taj broj i da, uz besplatnu stručnu podršku dobiju odgovarajuću pomoć, da im se imovina konačno vrati i da mogu, ako hoće, da se ponovo i nasele u svojim stanovima, odnosno da na svojoj zemlјi koja im je uzupirana, oteta, da ostvare svoja elementarna civilizacijska prava.

"Dodatno poverenje u pozitivan rezultat procesa daje nam činjenica da, s obzirom na to da se projekat sprovodi uz podršku EU, možemo da računamo i na pomoć Euleksa, u praćenju svih procesa koji se vode pred prištinskim pravosudnim sistemom", rekao je Kozarev.

On je istakao i da je poznato da se često sudovi na KiM proglašavaju nenadležnim, kao i da postoje ogromni problemi u vezi sa izvršavanjem sudskih presuda donetih u korist nealbanskog stanovništva.

"Činjenica da nakon 17 godina od okončanja sukoba IRL ne uživaju međunarodnim dokumentima zagarantovana prava, a to je pravo svih raselјenih da se slobodno vrate u svoje domove i da im se vrati stambeni prostor i imovina oduzeta tokom razdoblјa raselјenja, ili da budu obeštećeni za imovinu koja im ne može biti vraćena", rekao je Kozarev, citirajući Pinjeirove principe iz 2005.

Kozarev kaže da svi uklјučeni u rešavanje pitanja položaja IRL treba da nastave da u dobroj veri, konstruktivno, pravovremeno i zajedničkim naporima rade na unapređenju i rešavanju njihovog položaja.

Kozarev je podsetio da je Srbija nakon masovnog proterivanja nealbanskog stanovništva sa KiM zbrinula više od 230.000 IRL, kao i da se danas u našoj zemlјi nalazi 204.049 interno reaselјenih, dok se procenjuje da se na prostoru KiM nalazi još 18.000 osoba u internom raselјenju.

U proteklih 17 godina, za zbrinjavanje IRL i pobolјšanje njihovog položaja, iz budžeta izdvajana su velika sredstva, a izgrađen je i strateški i institucionalni okvir za podršku IRL.

Vođa projekta Deklan O` Mahoni rekao je da postoji najmanje 60.000 imovinskih zahteva vezanih za raselјavanje Srba sa KiM, uklјučujući kosovske Srbe čija je imovina oštećena, uništena ili nelegalno zauzeta, kao i da do 85.000 srpskih porodica, uklјučujući mnogo IRL bi moglo da izgubi svoju imovinu na KiM u katastarskom programu verifikacije koji vodi vlast u Prištini.

Naveo je i da je da 705 advokata, registrovanih na KiM, 23 srpska registrovana advokata, ali da, međutim, ima samo 10 njih koji redovno zastupaju pred sudovima, kao i da je najmlađi advokat u ranim četrdesetim godinama, te da projekat želi da omogući da se bar još 10 srpskih advokata registruje u advokatskoj komori KiM.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike