MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »Uverenja na zahtev za fizička i pravna lica sa Kosova i Metohije u bilo kom sudu u Srbiji
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Uverenja na zahtev za fizička i pravna lica sa Kosova i Metohije u bilo kom sudu u Srbiji

11. april 2018. Izvor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde obavestilo je sudove u Srbiji da građani sa prebivalištem na teritoriji AP Kosova i Metohije, kao i pravna lica sa sedištem na teritoriji AP KiM, mogu na svoj zahtev dobiti uverenja da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno za pravna lica da se ne vodi krivični postupak i da nisu osuđena, u bilo kom osnovnom sudu u Srbiji.

Ministarstvo pravde

Foto:Ministarstvo pravde

Uverenja koja izdaju osnovni sudovi građani sa prebivalištem na KiM mogu zahtevati u bilo kom sudu.

Tako, građani mogu dobiti uverenje da li se protiv njih vodi krivični postupak, ukoliko im je uverenje potrebno u slučaju zaposlenja, zasnivanja usvojenja, hranitelјstva, staratelјstva, za potrebe meritornog odlučivanja suda.

Takođe, isto se izdaje i u slučaju potrebe za spajanje sudskog postupka, odmeravanja kazne, nabavku oružja, dobijanje vize, otpust iz državlјanstva, promenu ličnog imena i prezimena, sticanje državlјanstva Republike Srbije, školovanje i zaklјučenje braka u inostranstvu.

Pravna lica sa sedištem na teritoriji KiM mogu dobiti uverenje o neosuđivanosti, odnosno osuđivanosti i uverenje da li se protiv njih vodi krivični postupak, koja se zahtevaju u slučajevima javlјanja na javne nabavke, za potrebe meritornog odlučivanja suda, dobijanje dozvole za obavlјanje određene delatnosti, dobijanje licence za prodaju duvanskih proizvoda, upis u registre ponuđača, dok se, za istu svrhu traži i Kaznena evidencija pravnih lica.

Poslednje vesti

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike