MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »Kancelarija za KiM: Za 19 godina na KIM se vratilo manje od pet odsto raselјenih
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 125 545 3818
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Kancelarija za KiM: Za 19 godina na KiM se vratilo manje od pet odsto raselјenih

20. jun 2018.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju, povodom Međunarodnog dana izbeglica, podseća da je nakon masovnog proterivanja nealbanskog stanovništva iz naše južne pokrajine Srbija zbrinula više od 220.000 interno raselјenih, i da se do danas na svoje predratne adrese vratilo manje od pet odsto, a da je održiv povratak zabeležen u samo 1,9 odsto slučajeva.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Održivi povratak ostvaren je u ruralnim sredinama, dok je povratak u urbane sredine potpuno onemogućen.

Povratak na Kosovo i Metohiju nije adekvatno tretiran od strane međunarodne zajednice iako su, bez ikakve sumnje, interno raselјena lica iz naše južne pokrajine najugroženija raselјenička populacija u Evropi.

Procene su da se na Kosovo i Metohiju u proteklih devetnaest godina vratilo svega oko 4.000 raselјenih, i oni se svakodnevno suočavaju sa nizom problema koji se ne otklanjaju upravo da bi se preostali raselјeni obeshrabrili u nameri da se vrate na svoja imanja.

Osim sa fizičkim napadima na povratnike, njihovu imovinu i versku i kulturnu baštinu, suočeni smo sa nemogućnošću ostvarivanja prva na povrat privatne imovine i masovnim izdavanjem dozvola za legalizaciju objekata koje uzurpatori podižu na zemlјištu raselјenih lica kao jednom od klјučnih prepreka održivom povratku.

Uprkos lošim rezulatima povratka, i dalјe postoji veliki broj inerno raselјenih koji žele da se vrate na Kosovo i Metohiju, što potvrđuje i ovogodišnje istraživanje UNHCR-a prema kojem čak 95,7 odsto anketiranih porodica pokazuje zainteresovanost za povratak, a kao nedostajuće uslove raselјeni navode rešavanje stambenih i drugih imovinskih pitanja, bezbednost, slobodu kretanja i zapošlјavanje.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastaviće da se bori za stvaranje uslova za povratak interno raselјenih lica u našu južnu pokrajinu, a jedan od važnih koraka u tom smeru biće i realizacija projekta „Sunčana dolina“, kojim će biti osigurani uslovi za održivi povratak oko 300 porodica.

Poslednje vesti

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 125 545 3818
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike