MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »Poziv zainteresovanim licima za prijem u radni odnos u zdravstvenim ustanovama u AP Kosovo i Metohija
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Poziv zainteresovanim licima za prijem u radni odnos u zdravstvenim ustanovama u AP Kosovo i Metohija

22.april 2020.

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti u vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike (doktore medicine i medicinske sestre-tehničare) po hitnom postupku.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

„Na osnovu člana 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), ministar zdravlјa donosi Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku:

U skladu sa Naredbom ministra zdravlјa, zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji i to Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 45 lekara i 120 medicinskih sestara – tehničara, Zdravstveni centar Gnjilane 15 lekara i 40 medicinskih sestara – tehničara i Kliničko bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici 15 lekara i 40 medicinskih sestara –tehničara, po hitnom postupku primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

• Za radno mesto doktor medicine VII stepen stručne spreme,završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeća licenca.

• Za radno mesto medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odelјenjima – IV stepen stručne spreme,završena medicinska škola,smer medicinski tehničar , položen stručni ispit i važeća licenca.

Zainteresovani kandidati treba da popune formular u prilogu i da uz prateću dokumentaciju koja je sastavni deo formulara pošalјu na sledeće mejl adrese:

• za angažovanje medicinskih tehničara u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicakosovskamitrovica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Medicinski tehničar" .

• za angažovanje doktora medicine u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicakosovskamitrovica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Doktor medicine" .

• za angažovanje medicinskih tehničara u Zdravstvenom centru Gnjilane popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl pasjanebolnica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Medicinski tehničar" .

• za angažovanje doktora medicine u Zdravstvenom centru Gnjilane popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl pasjanebolnica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Doktor medicine" .

• za angažovanje medicinskih tehničara u Kliničko-bolničkom centru Priština sa seištem u Gračanici popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicagracanica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Medicinski tehničar" .

• za angažovanje doktora medicine u Kliničko-bolničkom centru Priština sa seištem u Gračanici popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicagracanica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla "Doktor medicine" .

Prijave koje stignu do ponedelјka 27.aprila 2020. godine na gore navedene adrese do 12 časova biće uzete u razmatranje.

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Dokument koji se zove Prijavni obrazac za rad u zdravstvenim ustanovama popunjava se u excel tabeli i isti se šalјe u istom formatu (nikako jpg, pdf i slično). U Prijavnim obrascima definisana je i prateća dokumentacija koja treba da se dostavi skenirana ili fotografisana.

docPRIJAVNI OBRAZAC za rad u zdravstvenim ustanovama

 

Poslednje vesti

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike