MENI
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Javne nabavke

Javna nabavka dobara – setvenog repromaterijala za jesenju setvu 2015. godine, semenska pšenica - JN br. 4/2015

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 4/2015

docIzmene i dopune konkursne dokumentacije

pdf Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – setvenog repromaterijala za jesenju setvu 2015. godine, mineralno đubrivo - JN br. 3/2015

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 3/2015

pdfOdluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – usluge štampanja i isporuke publikacija - JN br. 13/2015

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 13/2015

pdf Izmene i dopune konkursne dokumentacije

docKonkursna dokumentacija sa izmenama

docObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pdf Prvi odgovor-dodatno pojašnjenje

pdf Drugi odgovor-dodatno pojašnjenje

pdf Treći odgovor-dodatno pojašnjenje

pdf Četvrti odgovor-dodatno pojašnjenje

docObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

docObaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka dobara - polјoprivredne mašine i oprema, u okviru realizacije projekta IPA 2012, podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranju kolektivnih centara, JN broj 11/2015

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija

pdf06-11 Prvi odgovor na pitanja u vezi KD za JN 11_2015

pdf Drugi odgovor - dodatno pojašnjenje na pitanja u vezi javne nabavke JN 11/2015

pdf Treći odgovor - dodatno pojašnjenje na pitanja u vezi javne nabavke JN 11/2015

docObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3-kace

pdf Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1-Polјoprivredne mašine

Nabavka dobara – Računarska oprema (hardver)

docObaveštenje o pokretanju postupka

docKonkursna dokumentacija

docOdluka o dodeli ugovora - Računarska oprema

docObavestenje o zaključenom ugovoru - Računarska oprema

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluga- zakup poslovnog prostora u Kralјevu JN 10/2015.

docObaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara - goriva za potrebe Kancelarije za KiM Partija 1-bezin evropremijum BMB 95 JN 1/2015 odn. CJN 5/2014

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- Usluge organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - Strategija komunikacije na društvenim mrežama

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Predmet javne nabavke je nabavka usluga- zakup poslovnog prostora u Kralјevu, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki- 70220000- usluga davanja drugih nekretnina u zakup osim stambenih

docJavni poziv

docKonkursna dokumentacija

Predmet javne nabavke je nabavka usluga – strategija komunikacije na društvenim mrežama, šifra iz Opšteg rečnika nabavki - 64216200 usluge elektronskih informacija

pdfPoziv za podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka -pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda broj 8/2015 - Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

pdf Обавештење о покретању поступка

pdfKonkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke- Strategija komunikacije na društvenim mrežama

pdfObaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Usluga obezbeđenja hotelskog smeštaja za usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

pdfObaveštenje o obustavi postupka

Predmet javne nabavke je nabavka usluga- usluga prevoza dece na relaciji Kosovo i Metohija- Beograd- Kosovo i Metohija u okviru realizacije manifestacije „Mala matura- veliko srce“, naziv i oznaka iz ORN: 60100000- usluge drumskog prevoza

docJavni poziv

docKonkursna dokumentacija

Predmet javne nabavke je nabavka dobara za realizaciju manifestacije “Mala matura-veliko srce “šifra iz ORN: 18000000- odeća, obuća, prtlјag i pribor

docJavni poziv

docKonkursna dokumentacija

Obaveštenje zaklјučenom ugovoru-nafta za agregate za grejanje Biroa Kancelarije za KiM u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Pomoravlјu

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Obaveštenje zaklјučenom ugovoru-Nabavka goriva i maziva

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Predmet javne nabavke je nabavka usluga- usluga praćenja i snimanja aktivnosti Kancelarije za KiM, šifra iz Opšteg rečnika nabavki- 92140000- usluga prikazivanja video snimka

docPoziv za Podnošenje ponude

docKonkursna dokumentacija

Predmet javne nabavke je nabavka usluga – strategija komunikacije na društvenim mrežama, šifra iz Opšteg rečnika nabavki - 64216200 usluge elektronskih informacija

pdfPoziv za Podnošenje ponude

pdfKonkursna dokumentacija

pdfPrvi odgovor-dodatno pojašnjenje

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2015-nafta za agregate za grejanje Biroa Kancelarije za KiM u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Pomoravlјu

docPoziv za podnošenje ponude

docKonkursna dokumentacija

pdfIzmene i dopune konkursne dokumentacije

docObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Javna nabavka broj 1/2015: Nabavka dobara- setvenog repromaterijala za prolećnu setvu 2015. godine, mineralno đubrivo NPK 15:15:15 šifra iz Opšteg rečnika nabavki 24440000 – razna đubriva

docPoziv za Podnošenje ponude

docKonkursna dokumentacija

Javna nabavka broj 2/2015: Nabavka dobara- setvenog repromaterijala za prolećnu setvu semenog kukuruza OJN Seme povrća - 03111700, semenski kukuruz OJN Seme povrća 03111700, seme lucerke OJN Stočna hrana krmivo 03114200

docPoziv za Podnošenje ponude

docKonkursna dokumentacija

Nabavka poljoprivrednih mašina i opreme, u okviru realizacije projekta IPA 2012, podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranju kolektivnih centara

docObaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

docObaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 i 4

docObaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike