MENI
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Javne nabavke

Javna nabavka- Nabavka goriva za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Evro dizel ili odgovarajući

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka- Nabavka dobara – računarska oprema (hardver) JN broj 5/2016. 28.oktobar 2016.

pdf Obaveštenje o pokretanju postupka

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora - 17.novembar 2016.

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 29.decembar 2016.

Javne nabavke - Ugovor Kancelarije za KiM sa Crvenim krstom Srbije

Javna nabavka- Strategija komunikacije na društvenim mrežama, JN broj 4/2016.

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka- Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu, Partija 1 - Organizovanje službenih putovanja u inostranstvu, JN broj 3/2016.

pdf Obaveštenje o pokretanju postupka

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Izmena I konkursne dokumentacije

pdf Konkursna dokumentacija- I izmena

pdf Odluka o dodeli ugovora

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka- Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu, Partija 1 - Organizovanje službenih putovanja u inostranstvu, JN broj 1/2016.

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Poziv za podnošenje ponuda

pdf Odluka o obustavi postupka

pdf Objašnjenje o obustavi postupka

Javna nabavka br. 2/2016 - Nabavka dobara - gorivo za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju

docObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka- Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, Partija 2 - Organizovanje službenih putovanja u zemlji, JN broj 1/2016.

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Poziv za podnošenje ponuda

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Plan javnih nabavki za 2016.godinu

pdf Plan javnih nabavki

pdf Izmenjen plan nabavki

pdf Izmenjen plan nabavki-18.novembar 2016.

PRAVILNIK O NABAVKAMA

pdf Pravilnik o nabavkama

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike