MENI
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

pdf Plan javnih nabavki

pdfIzmenjen plan javnih nabavki-I

pdfIzmenjen plan javnih nabavki-II

pdfIzmenjen plan javnih nabavki-III

pdfIzmenjen plan javnih nabavki-IV

Javna nabavka broj 10/2018 - Nabavka dobara – gorivo za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju Partija 1 - EVRO PREMIUM BMB 95 količine 9600 litara, Partija 2 - evro dizel ili odgovarajući količine 5300 litara - novembar 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 9/2018 - Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi - oktobar 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 8/2018 - Usluga organizovanja službenih putovanja u inostranstvu - oktobar 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 7/2018 - Brendiranje štanda, štampa i izrada pratećih sadržaja za sajamsko predstavlјanje izdavačke i kulturno - umetničke delatnosti sa Kosova i Metohije na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - avgust 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 6/2018 - Nabavka računaske opreme (hardver) - septembar 2018.

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 5/2018 - Usluga praćenja i snimanja aktivnosti Kancelarije za Kosovo i Metohiju - jul 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 4/2018 - Nabavka dobara - gorivo za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Partija 1 - EVRO PREMIUM BMB 95, Partija 2 - evro dizel ili odgovarajući - april 2018.

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 3/2018 - Usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi - mart 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora - april 2018.

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka broj 2/2018 - Usluga organizovanja službenih putovanja u inostranstvu - mart 2018.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfIzmena I konkursne dokumentacije

pdfKonkursna dokumentacija - I izmena

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka usluge- Mobilna telefonija JN 1/2018

pdf Zaklјučen ugovor

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike