MENI
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Javne nabavke 2019. godina

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

pdfPlan javnih nabavki

 

Javna nabavka broj 04/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluga- Brendiranje štanda, štampa i izrada pratećih sadržaja za sajamsko predstavlјanje izdavačke i kulturno - umetničke delatnosti sa Kosova i Metohije na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - 19. septembar 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka broj 03/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluga praćenja i snimanja aktivnosti Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ORN: 92140000 - Usluge prikazivanja video snimaka - 19. jul 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka 1/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluge - mobilna telefonija - april 2019.

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka broj 02/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka dobara - gorivo za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ORN- 009132100-4 Bezolovni benzin, 09134200-9 Dizel gorivo - april 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru-Parija 1

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru-Partija 2

docObaveštenje o zaklјučenim ugovorima

 

Javna nabavka broj 01/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluga- usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu - februar 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfIzmena I konkursne dokumentacije

pdfObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike