MENI
Naslovna » Dokumenta » Konkursi i odluke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Konkursi i odluke- 2016. i 2015. godina

Javni poziv za finansiranje programa / projekata udruženja oblasti održivog povratka i opstanka na Kosovu i Metohiji, maj 2016.

docJavni poziv

docPrijava za konkurs

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docIzjava podnosioca predloga projekta

docObrazac za pisanje predloga projekta

docBudžet projekta

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

docLista svih pristiglih projekata

docLista pristiglih projekata koji ispunjavaju formalne uslove Konkursa

docLista pristiglih projekata koji ne ispunjavaju formalne uslove Konkursa

docLista projekata čije su prijave zakasnile na Konkurs

docBodovna rang lista projekata

docFinalna lista za finansiranje projekata NVO za 2016.

Program za isplatu pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji AP KiM u 2016.godini

pdfZaklјučak o prihvatanju Programa

Dodela individualnih paketa pomoći - sufinansiranje po Projektu IPA 2012 za 2015. godinu

pdfOdluka o dodeli

docKonačna lista

pdfOdluke za dodelu individualnih paketa pomoći

pdfKonačna lista korisnika individualnih paketa pomoći

Javni poziv za finansiranje programa / projekata udruženja oblasti održivog povratka i opstanka na Kosovu i Metohiji, novembar 2015.

docJavni poziv

docOdluka o raspisivanju javnog konkursa

docPrijava za konkurs

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docIzjava podnosioca predloga projekta

docObrazac za pisanje predloga projekta

docBudžet projekta

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

docLista pristiglih projekata

docLista pristiglih projekata koji ne ispunjavaju formalne uslove konkursa

docLista pristiglih projekata koji nisu u skladu sa prioritetima konkursa

Obaveštenje o raspisivanju konkursa jedinica lokalne samouprave AP Kosovo i Metohija za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj polјoprivrede na području AP Kosovo i Metohija u 2015. godini

docObaveštenje o raspisivanju konkursa

Lista odobrenih projekata-konkurs za sufinansiranje izdavačkih projekata 2015.

docLista odobrenih projekata

Finalna lista za finansiranje projekata NVO za 2015

docFinalna lista za finansiranje projekata

Bodovna lista NVO

docRang lista NVO

docBodovna lista NVO, novembar 2015

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 8/2015 - Usluge organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

pdfOdluka o dodeli ugovora

Javni poziv za finansiranje programa / projekata udruženja oblasti održivog povratka i opstanka na Kosovu i Metohiji

docJavni poziv

docPrijava za konkurs

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docIzjava podnosioca predloga projekta

docObrazac za pisanje predloga projekta

docBudžet projekta

docUpustvo za sastavlјanje budžeta projekta

docObrazac za pisanje narativnog budžeta

Obaveštenje o raspisivanju konkursa opština: Peć, Istok, Klina, Uroševac i Gora, AP Kosovo i Metohija, za dodelu individualnih paketa pomoći u vidu polјoprivredne mehanizacije i opreme za potrebe ekonomskog osnaživanja povratnika i interno raselјenih lica

pdfObaveštenje o raspisivanju konkursa

Konačna lista za dodelu individualnih paketa

docKonačna lista za dodelu individualnih paketa

Javni konkurs za izbor projekata književno-umetničkog stvaralaštva, humanističkih i društvenih nauka iz oblasti izdavaštva sa teritorije AP Kosova i Metohije u 2015. godini

pdfKonkurs za prikuplјanje predloga izdavačkih projekata

docPrijava na konkurs

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Kancelariji za Kosovo i Metohiju

docKonkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javna nabavka male vrednosti broj 18 /2014
Izrada studije privrednog razvoja nealbanskih zajednica na prostoru AP KiM

docPoziv za podnošenje ponude

docKonkursna dokumentacija

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike