MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Zaklјučci EU posrednika o pravosuđu, 30. novembar 2016.

U skladu sa tačkom 10. Prvog sporazuma, Sporazumom koji je postignut 9 februara 2015. godine, i odnosnih Zaklјučaka:

A. Strane su odobrile spisak sudija, tužilaca i administrativnog osoblјa koji su uspešno prošli integraciju, a koji je prosleđen 17. oktobra 2016. godine.

B. Strane su se složile u vezi sa principima Odelјenja apelacionog suda, kao što je propisano tačkom 10. Prvog sporazuma. Ovi principi će biti izraženi u aneksu uredbe o organizaciji sudova, koju će usvojiti nadležne vlasti Kosova i koja će stupiti na snagu najkasnije 7. decembra 2016. godine.

V. Kosovo će najkasnije do 7. decembra pisanim putem obavestiti Evropsku službu za spolјne poslove (EEAS) o konačnom rezultatu procesa integracije administrativnog osoblјa.

G. Srbija će pisanim putem obavestiti EEAS najkasnije do 9. decembra 2016. godine, o prekidu radnog odnosa sudija, tužilaca i administrativnog osoblјa koji su kandidati za integraciju, u srpskim vlastima, i o prestanku isplate plata, u skladu sa relevantnim uredbama. Ovo će biti konačno i stupiti na snagu 10. januara 2017.godine. Imena sudija, tužilaca i administrativnog osoblјa će biti priložena uz prepisku.

D. Sudski savet Kosova će zvanično obavestiti sve nadležne vlasti Kosova u vezi sa Zaklјučcima o dokumentu validity-appealod jula 2013. godine najkasnije do 9. decembra 2016. godine, što podrazumeva i predmete koji su u obradi do 9. decembra 2016. godine u skladu sa zaklјučcima o mirovanju novih predmeta.

Đ. Strane su se složile da ove sudije, tužioci i administrativno osoblјe budu imenovani na dan 10. januara 2017. godine, i time integrisani u pravosuđe Kosova.

E. Strane su se složile o naknadnim koracima koji slede:

Ž.1. Rok za oglas za mesto predsednika Osnovnog suda ističe 11. januara 2017. godine u 18:00 časova. Sve sudije Odelјenja apelacionog suda će se sresti 11. januara 2017. godine u 10:00 časova u prostorijama Osnovnog suda u Mitrovici uz posredovanje EULEX-a da održe konsultacije u vezi sa predlogom za rukovodioca Odelјenja apelacionog suda.

Ž.2. Srbin sa Kosova će biti imenovan za predsednika Osnovnog suda u Mitrovici na dan 13. januara 2016. godine. Rukovodilac Odelјenja Apelacionog suda će biti imenovan istog dana nakon što u Prištini bude održan sastanak kolegijuma Apelacionog suda.

Ž.3. Strane su se složile da će prostorije Osnovnog suda u Mitrovici kao i Kancelarija tužilašta u Mitrovici biti stavlјene na raspolaganje integrisanom osoblјu istovremeno, zajedno sa njihovim kolegama iz pravosuđa u regionu Mitrovice na dan 16. januara 2017. godine, nakon što prostorije budu stavlјene u potpuno operativno stanje.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike